This site works best with cookies enabled.

Знаете как да помогнете на децата и младежите, най-тежко засегнати от кризата?

Кандидатствайте в Специалното издание на ПРОМЯНАТА, организирано от Reach for Change България и Нова Броудкастинг Груп, в партньорство с ING, Аурубис България и NN България. Петима финалисти ще получат финансиране, обучения и консултации, свързани с тяхното организационно развитие и медийна подкрепа.

Вижте Общите условия на конкурса тук. Следете Facebook страницата на ПРОМЯНАТА, за да получавате първи цялата актуална информация. 

or

 * - field required

Критерии за допустимост:

В конкурса могат да се включат юридически лица с нестопанска цел, които отговарят на следните условия:

  • Български организации, които са регистрирани в съда или в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ не по-късно от 15 юли 2017 г., тоест имат минимум 3 години опит.

  • Организацията е реализирала и отчела поне 2 проекта през последните 3 години, които са финансирани от държава, община, фондация, бизнес спонсор или други дарители, които два проекта са насочени към деца и/или младежи.
  • Организацията има екип от поне 3 служители/сътрудници (на трудов или граждански договор) през 2020 г.

Три вида критерии за избор на проекта:

Моля, запознайте се с пълните критерии от линка по-долу. 

  • Проектът предлага решение на социален проблем на деца и/или младежи тежко пострадали от кризата

  • Кандидатстващата организация е дефинирала ясна организационна нужда и необходимост от външна организационна подкрепа

  • Кандидатстващата организация има нужда, желание и капацитет да се включи в комуникационна кампания за популяризиране на дейността си и за набиране на средства

Критерии за подбор в конкурса ПРОМЯНАТА

Важни дати

Начало на периода за онлайн кандидатстване - 15 юли 2020, 8:00 часа.

Краен срок за онлайн кандидатстване – 16 август 2020, 23:59 часа.

Административна проверка на критериите за допустимост - 17 - 21 август 2020

Възможност за предоставяне на допълнителни документи - 24 - 28 август 2020 

Прочит на заявките от служители на Фондацията и доброволци - 21 - 31 август 2020

Оценка на заявките от експерти - 1 - 14 септември 2020

Обучение за публично представяне на селектираните организации - 16 септември 2020

Публично представяне пред жури с участието на партньори, донори и деца – 18 септември 2020.